ΖΩΝΤΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το wokrshop έλαβε χώρα στις 16 Μαρτίου στο ευρύτερο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

 

Το πρώτο μέρος του Workshop ονομάστηκε "Ζωντανή Βιβλιοθήκη". Σε αυτό το μέρος, οι συμμετέχοντες έρχονταν σε επαφή με ζωντανά βιβλία - ομιλητές, καθένας από τους οποίους είχε κάτι σημαντικό να μοιραστεί μαζί μας από την πλευρά της γυναικείας δραστηριότητας σε πιο ανδροκρατούμενους χώρους.

 

Το δεύτερο μέρος του Εργαστηρίου, το οποίο διήρκεσε επίσης μια ώρα, περιελάμβανε δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και τη σημασία της.