Τα κορίτσια επιστρέφουν διαφορετικά στο σχολείο.

Τα σχολεία ανοίγουν.

Ποιος όμως μπορεί να εγγυηθεί ότι η επιστροφή αυτή θα είναι ασφαλής, θα βρει τους δασκάλους έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες οι οποίες αυξήθηκαν λόγω της πανδημίας, θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των κοριτσιών των οποίων οι οικογένειες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και θα είναι μία επιστροφή που θα γίνει σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά;
Πώς ο COVID-19 επηρέασε την εκπαίδευση, ιδιαίτερα στα κορίτσια.


Η πατριαρχική δομή ακόμα και μίας ανεπτυγμένης κοινωνίας είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να τοποθετεί τα κορίτσια στα κατώτερα επίπεδα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται σε εποχή κρίσης. Σε μία εποχή που ζούμε τώρα.

Αν κοιτάξει κανείς ποσοστά και αναφορές προόδου της ισότητας φύλων, θα παρατηρήσει μία μικρή βελτίωση. Το ζήτημα σε αυτές τις έρευνες, είναι ότι γίνονται σε άτομα τα οποία ανήκουν αν θέλετε, στα ωφελημένα κομμάτια τις κοινωνίας. Μειονότητες όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, δεν συμπεριλαμβάνονται στα ποσοστά αυτά. Τα παιδιά αυτών λοιπόν είναι εκείνα που θα επηρεαστούν περισσότεροι στο κομμάτι της εκπαίδευσης.


Κατά την διάρκεια του lockdown υπήρξε μεγάλη συζήτηση για την αυξημένη απλήρωτη εργασία των γυναικών στο σπίτι (unpaid care work). Αν κοιτάξουμε βαθύτερα στο ζήτημα αυτό θα δούμε ότι επηρεάζει και τα παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες στις οποίες τα κορίτσια είναι υπεύθυνα για την φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού, είτε επειδή για κάποιον λόγο δεν υπάρχει μητέρα στο σπίτι, είτε επειδή η κουλτούρα μίας κοινότητας-μειονότητας επιβάλλει έναν τέτοιον ρόλο στο κορίτσι.


Επιπλέον, οι μειονότητες αυτές έχουν μειωμένη πρόσβαση στην τεχνολογία. Ας αναλογιστούμε πόσα κορίτσια δεν είχαν πρόσβαση στην online εκπαίδευση και πόσα μαθητικά κενά θα έχουν τώρα με το άνοιγμα των σχολείων. Κενά τα οποία σε συνδυασμό με τον ρόλο τους ως φροντιστή της οικογένειας και του σπιτιού, θα κάνουν την εκπαίδευσή τους δυσκολότερη.Αναλύοντας περισσότερο τη ζωή στις μειονότητες αυτές και όχι μόνο, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε τα ψυχολογικά προβλήματα των κοριτσιών από πιθανή αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του lockdown, καθώς και την αύξηση από τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.

Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να εντοπίσουν τα προβλήματα αυτά, να τα αντιμετωπίσουν καθώς και να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τα κορίτσια αυτά.


Άραγε η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση ενός δασκάλου ή καθηγητή είναι αρκετή για κάτι τέτοιο;

Αν είστε ή γνωρίζετε άτομα που ασχολούνται με παιδιά σε οποιοδήποτε επίπεδο, αυτός ο οδηγός από την UNESCO θα μπορούσε να γίνει το δεξί χέρι στην επιστροφή στο σχολείο.

Schools typically provide safe spaces for girls. When they are in school, they are less likely to be forced into marriage and be abused sexually. During this pandemic, however, schools are not there to protect girls.

Dr Mahama Ouedraogo, Director

Human Resources, Science & Technology Department

African Union Commission

Όπως αναφέρει και η Dr Mahama Ouedraogo, το σχολείο ήταν και χρειάζεται να παραμείνει ένας ασφαλής χώρος για τα παιδιά και ιδιαίτερα για τα κορίτσια, τα οποία αυτήν την περίοδο καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις.

Η προσπάθεια και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά.Πηγές:


Building back equal: girls back to school guide. (2020). Retrieved 13 September 2020, from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374094