Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγων

Κατηγορίες Χορηγών

Υλική

Χορηγία

Υποστηρικτής

100€-500€

Bronze

500€-2000€

Silver

500€-2000€

Gold

>2000€

✏ Προβολή στα Social Media του She & He

✏ Προβολή στο website του She & He μέσω άρθρου σχετικό με εσάς

✏Προβολή στο flyer της δράσης

✏Προβολή στο banner της δράσης

✏Αναφορά στο Δελτίο Τύπου της δράσης

✏Προβολή στα handbooks των συμμετεχόντων

✏Δυνατότητα stand της εταιρείας στις δράσεις του She & He

✏Προβολή στο trailer της δράσης

✏Προβολή στις αφίσες, trailer, flyers και social media της ομάδας για 1 χρόνο

✏Συνέντευξη/Αναφορά στο Podcast

✏Συνέντευξη σε μορφή Video

✏Πραγματοποίηση Online Training σε εσάς ή στο κοινό που θα επιλέξετε